Razoamentos teóricos do Proxecto “FICOS”

Dende fai uns poucos anos, ando a darlle forma “práctica” a un proxecto ou idea que foi nacendo no meu ser e pensar coma observador dos moitos contrastes que se dan no decorrer dos días, semanas, meses e anos, na que a actualidade o mesmo nos trae noticias gratificantes coma que de repente o mundo se escurece duns nubarróns que non teñen nada que ver ca climatoloxía e si moitísimo máis ca acción depredadora que asMeditationes_de_prima_philosophia_1941 persoas humanas, no seu conxunto, periodicamente conformamos coma negros nubarróns na nosa existencia.  En calquera tempo que un mesmo nace á vida, esta xa está condicionada ás formas e actuacións que outros seres foron creando nunha continua herdanza xeracional.  Por tanto, a nova vida é allea a esas condicións é, coma ser vivo que precisa do alimento e da calor maternal, a súa próxima vida dependerá case en exclusiva das condicións, situacións e actuacións nas que estean seus proxenitores en primeiro lugar, e logo nas condicións, situacións e actuacións que se encontren a diversidade de núcleos vivos e organizados que os arrodean.

Esta criatura é moi sensible, precisa da protección, coidados, alimento e mañas ou saberes dos proxenitores ou, en todo caso substitutos, para fortalecer e desenvolver a súa existencia. Ao mesmo tempo que é moi sensible á calidade da atención das súas necesidades biolóxicas que precisa pra vivir, é tamén súper sensible ao exterior que o arrodea coma un dos condicionantes que percibe para que poda seguir en vida e crecendo.  É herdeiro dos temores e sensibilidades dos seus maiores xa dende o ventre da nai, é herdeiro das situacións nas que se encontren eses maiores, do mundo que o arrodea, é herdeiro inconsciente do nivel de desenvolvemento e calidade de vida na que os seus maiores están inmersos, é herdeiro inconsciente dos avances sociais, ou en todo caso dos atrasos, é herdeiro inconsciente dos saberes que xeración tras xeración as sociedades humanas aportan á calidade de vida, así coma tamén é herdeiro de moitos mundos que o atemorizan e encadean para que non poda ser libre e creador. Seguir lendo

Advertisements

Teoría da vida e da intelixencia

Porqué pretendo escribir e teorizar sobre a orixe da vida e da intelixencia conformada nun ser bioloxicamente animal?, e porqué me atrevo eu a expresar o meu pensamento?.Son consciente das moitas limitacións que cada persoa, no seu particular status ten en relación con todo o mundo que o arrodea e engloba nun vivir social, imaxinativo, profesional, tecnolóxico, teórico, ideolóxico, científico e mil e cen formas concretas, no que a persoa e súa propia intelixencia desenvolven no decorrer da súa existencia.  Por estas razóns, pola tea de araña ou rede de combinacións posíbeis, na que todo pode estar suxeito a infinidade de variantes, a teorización e desenvolvemento dunha idea non pode estar suxeita a estritas normas desenvolvidas por persoas png-foto-de-teoria-da-vidaexclusivas e dotadas duns coñecementos profesionais que carecemos moitos pois, na infinidade de variantes, as experiencias e valores intelixentes de moitas persoas que carecen dunha formación profesional e académica poden ter luces intelixentes que, sen o academicismo privilexiado sexan quen de estar máis preto das realidades, tanto teóricas coma científicas nun mundo no que so se tatexa con teorías indemostrables. Seguir lendo