Teoría da vida e da intelixencia

Porqué pretendo escribir e teorizar sobre a orixe da vida e da intelixencia conformada nun ser bioloxicamente animal?, e porqué me atrevo eu a expresar o meu pensamento?.Son consciente das moitas limitacións que cada persoa, no seu particular status ten en relación con todo o mundo que o arrodea e engloba nun vivir social, imaxinativo, profesional, tecnolóxico, teórico, ideolóxico, científico e mil e cen formas concretas, no que a persoa e súa propia intelixencia desenvolven no decorrer da súa existencia.  Por estas razóns, pola tea de araña ou rede de combinacións posíbeis, na que todo pode estar suxeito a infinidade de variantes, a teorización e desenvolvemento dunha idea non pode estar suxeita a estritas normas desenvolvidas por persoas png-foto-de-teoria-da-vidaexclusivas e dotadas duns coñecementos profesionais que carecemos moitos pois, na infinidade de variantes, as experiencias e valores intelixentes de moitas persoas que carecen dunha formación profesional e académica poden ter luces intelixentes que, sen o academicismo privilexiado sexan quen de estar máis preto das realidades, tanto teóricas coma científicas nun mundo no que so se tatexa con teorías indemostrables. Seguir lendo

Advertisements

Apuntamentos ao expresado no escrito: “Teoría da vida e da intelixencia”

No dia que escribín eses papeis, reflexo un pensamento que xa tiña madurado dende facía tempo.  A dificultade principal, atópase en que un non vive de escribir, nin do estudo, nin dun traballo profesional que se relacione con estas cousas; ca ensinanza, ca filosofía, ca socioloxía, cas ciencias, ca natureza, ca bioloxía ou tantas materias que son quen de facer pensar, colaborar, practicar, contrastar, etc., e a maduración dun pensamento, limítase por tanto, ó plano teórico que, por unha parte, está limpo de influencias, e pola outra, madura na observación diaria de todo o que nos arrodea na variedade infinda de tantas culturas, tantos pensamentos, tantos fanatismos, tantos dirixismos elitistas, tanta natureza e tanto avance científico que, paseniñamente, vai facendo uso de novos descubrimentos, novas enerxías, novas capacidades e novas situacións coma reflexo da “evolución” constante e paulatina a que estamos sometidos, coma consecuencia directa do feito transcendental de sermos, ¡intelixentes!.png-foto-de-teoria-da-vida

Escribía eu que: “A persoa humana camiña ao ritmo do desenvolvemento intelixente”, é: “As persoas necesitamos de luces intelixentes aportadas por outras persoas que esperten en nos novas vías e formas que axuden a comprender” e especificamente, escribía que: “A vida existe, non hai principio, non hai fin…”, é: “Hai miles, millóns, trillóns…, de enerxías descoñecidas á mente e intelixencia que temos desenvolvido”, e escribín tamén coma moi importante: “Dentro do mundo cerebral intelixente, atópanse unhas enerxías…, etc.”. Seguir lendo